ZELFREFLECTIE zelfregulerend leren

Hoe leerkrachten kijken naar zelfregulering, bepaalt mee of ze het stimuleren bij hun leerlingen. Deze oefening laat je nadenken over de mogelijkheden en valkuilen die je ziet bij het toepassen van zelfregulerend leren in je eigen lespraktijk.

Trefwoorden

  • AUTONOMIE
  • ZELFREGULEREND LEREN

Vormen

  • REFLECTEREN

Doelgroepen

  • LERAAR
  • LERARENTEAM
  • SCHOOLBELEID

Downloadmateriaal

Videomateriaal

Andere interessante fiches