stellingen GENDER

Aan de hand van dit stellingenspel krijg je zicht op de ideeën die er leven over de rol van gender in het secundair onderwijs. We reflecteren aan de hand van onderzoeksresultaten.

Trefwoorden

  • GENDERIDENTITEIT
  • GENDERSTEREOTYPEN
  • KLASINTERACTIES

Vormen

  • UITPROBEREN
  • REFLECTEREN

Doelgroepen

  • LERAAR MET LEERLINGEN
  • LERARENTEAM
  • SCHOOLBELEID

Downloadmateriaal

Andere interessante fiches