KLIMAAT VAN AANVAARDING

Voor alle leerlingen is het gevoel er te mogen zijn zoals je bent, van groot belang. Daarom is het goed om als leraar af en toe zelfkritisch te zijn over je eigen identiteitsgevoel en je handelen in de praktijk. Deze tool helpt je hierbij.

Trefwoorden

  • GENDERIDENTITEIT
  • GENDERSTEREOTYPEN
  • WELBEVINDEN
  • ZELFVERTROUWEN
  • IDENTITEIT

Vormen

  • REFLECTEREN

Doelgroepen

  • LERAAR
  • LERAAR MET LESMATERIAAL
  • LERAAR MET LEERLINGEN

Andere interessante fiches