stellingen KLASINTERACTIES

Aan de hand van dit stellingenspel krijg je zicht op de ideeën die je hebt over de interacties tussen leerkrachten en jongens en meisjes in de klas. We reflecteren kritisch aan de hand van de onderzoeksbevindingen.

Trefwoorden

  • KLASINTERACTIES
  • WELBEVINDEN
  • GRENZEN
  • FEEDBACK

Vormen

  • UITPROBEREN
  • REFLECTEREN

Doelgroepen

  • LERAAR
  • LERARENTEAM
  • SCHOOLBELEID

Downloadmateriaal

Andere interessante fiches