In nauwe samenwerking met verschillende secundaire scholen deed het Procrustesproject onderzoek naar de oorzaken en mogelijke strategieën voor het verkleinen van de genderkloof in het secundair onderwijs.

Deze toolbox is ontwikkeld om secundaire scholen en schoolbegeleiders inspiratie te bieden en te ondersteunen in het voorkomen van onderpresteren van jongens èn meisjes.

  • Wil je meer info over het project lezen en bekijken? Klik dan door naar "Over Procrustes".
  • Ontwerp filmpje: Myrte Close

Doorzoek de Toolbox

Deze toolbox is het resultaat van een grootschalig onderzoek in het Procrustesproject, een samenwerking tussen de KU Leuven, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel, gefinancierd door het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie).

Wil je aan de slag met deze tools onder begeleiding van een coach?

Dit kan bij 3 nascholingscentra: CEGO Leuven, SDL Gent en CNO Antwerpen.

Over het Procrustes project

Jongens en meisjes beleven school anders, meisjes halen, algemeen genomen, betere resultaten en voelen zich beter op school, jongens raken vaker gedemotiveerd en haken af. Met dit onderzoeksproject willen we onderzoeken hoe we best kijken naar die verschillen, hoe dat komt en wat we daaraan kunnen doen.

Boek "Gender op school: meer dan een jongens-meisjeskwestie"

Het boek “Gender op school, meer dan een jongens-meisjeskwestie” is een uitgave van Lannoo Campus en biedt een overzicht van de ontwikkelde kennis binnen het Procrustesonderzoek, aangevuld met getuigenissen van leraren en tips en aanbevelingen voor het werkveld.