Over Procrustes

Het Procrustesproject is een SBO-project (2012-2015) gefinancierd door het IWT, Agentschap voor Innovatie in Wetenschap en Technologie.

Doel van het project is onderzoeken wat de oorzaken en mogelijke strategieën zijn voor het verkleinen van de genderkloof in het secundair onderwijs om op die manier het onderpresteren van jongens èn meisjes te voorkomen. De leerlingen en leerkrachten uit de eerste graad van een 60-tal secundaire scholen uit heel Vlaanderen nam deel aan de grootschalige bevraging. Leerkrachten werden betrokken bij de interventie-onderzoeken en de proeftrajecten met coaching.

Naast deze toolbox zijn ook het boek “Gender op school” en het coachingstraject “Versterk je leerkracht” ontwikkeld om scholen te ondersteunen in het voorkomen van onderpresteren.

Hoofdpromotoren: Prof. Dr. Ferre Laevers (CEGO KU Leuven), prof. Dr. Nadine Engels en prof. Dr. Koen Lombaerts (Vrije Universiteit Brussel) en prof. Dr. Mieke Van Houtte (Universiteit Gent).

Focus antischoolculturen

Uit onderzoek blijkt dat schoolprestaties verband houden met de mate waarin "anti-school-culturen" aanwezig zijn onder leerlingen.Ellen Huyge (UGent) onderzoekt in welke mate jongeren zich antischools gedragen om populariteit te winnen bij hun leeftijdsgenoten. Ze bekijkt daarbij verschillen tussen jongens en meisjes maar ook de verschillen binnen de jongensgroep en binnen de meisjesgroep.

Focus gendernormen en schoolbeleving

Wendelien presenteert in haar focus welke invloed gendernormen hebben op de schoolervaring van jongeren.

Focus klasinteracties

Els Consuegra (VUB) onderzoekt de kwaliteit van de interactie tussen de leerkracht en de leerlingen. Mogelijke verschillen in de interactie tussen de leraar en jongens en meisjes houden mogelijk verband met verschillende verwachtingen van leerkrachten tegenover jongens en meisjes. Els gaat na of leraren verschillend gedrag vertonen naar jongens en meisjes toe en hoe je als leraar genderbewuster kan worden in je interactie met leerlingen.

https://youtu.be/_Fdr-IMJ3Us

Focus betrokkenheid en leerkrachtstijl

Onderzoek bevestigt dat een hoge betrokkenheid van leerlingen verband houdt met met betere prestaties op school. Sofie Lietaert (KU Leuven) gaat in haar onderzoek na of jongens echt minder betrokken en gemotiveerd zijn dan meisjes. Algemeen gezien vinden we zeer sterke verbanden tussen leerkrachtstijl en betrokkenheid. Daarom gaat Sofie in haar onderzoek ook na welke rol de leraar kan spelen bij de betrokkenheid van jongens en meisjes?

Focus zelfregulerend leren

Leerlingen die hun leerproces zelf efficiënt in handen nemen, presteren beter op school. Ankelien Kindekens (VUB) gaat in haar onderzoek na in welke mate leerlingen aangeven zelfregulerend te zijn en of er verschillen bestaan – zowel op vlak van proces als leerresultaten - bij jongens en meisjes. Ook richt zij zich op het belang van de stimulering van zelfregulerend leren door leraren. Daarnaast gaat Valérie Thomas (VUB) na of er een relatie bestaat tussen zelfregulerend gedrag en de steun van ouders.