Boek "Gender op school: meer dan een jongens-meisjeskwestie"

Het boek “Gender op school, meer dan een jongens-meisjeskwestie” is een uitgave van Lannoo Campus en biedt een overzicht van de ontwikkelde kennis binnen het Procrustesonderzoek, aangevuld met getuigenissen van leraren en tips en aanbevelingen voor het werkveld. Het boek vormt mee de inhoudelijke basis voor het coachingstraject. Uiteraard kan ook de individuele lezer ermee aan de slag. Wil je het boek graag lezen, klik dan hier.

EAN: 9789401429115

Inhoud

Het boek bestaat uit 4 grote delen:

In een eerste deel schetsen de auteurs hoe we kijken naar "gender op school" in relatie tot onderwijsthema's als identiteitsontwikkeling, klasinteracties, betrokkenheid en zelfregulerend leren.

Het tweede deel "jongens en meisjes op school" geeft een overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten over zittenblijven, werken voor school is "cool" of net niet, interseksuele verschillen met betrekking tot zelfregulerend leren, betrokkenheid, identiteitsontwikkeling, gelijke behandeling en gedrag in de klas.

In "Meer dan een jongens-meisjeskwestie" gaan we dieper in op hoe leerlingen denken over gender en hoe dit samenhangt met hun schoolbeleving en schools functioneren.

Tot slot volgt een deel over "Gender van de leerkracht", waarin we ingaan op feedback, de rol van leerkrachtstijl voor de betrokkenheid en identiteitsontwikkeling en verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke leerkrachten.