POPULARITEIT EN GENDERSTEREOTYPEN

Een eyeopener waarbij je kan inschatten hoe leerlingen antwoordden tijdens de Procrustesbevraging op een aantal stellingen over gendernormen, de rol van de man/vrouw in de maatschappij en anti-schoolse houdingen.

Trefwoorden

 • GENDERIDENTITEIT
 • GENDERSTEREOTYPEN
 • PUBERS
 • WELBEVINDEN
 • GRENZEN

Vormen

 • LEZEN
 • UITPROBEREN
 • REFLECTEREN

Doelgroepen

 • LERAAR
 • LERAAR MET LEERLINGEN
 • LERARENTEAM

Downloadmateriaal

Andere interessante fiches