PRIVILEGE WALK

Niet iedereen start met gelijke kansen in het onderwijs. In deze DOE-activiteit waarbij je je inleeft in een bepaalde rol, leer je privileges herkennen en hoe zij een schoolloopbaan beïnvloeden.

Trefwoorden

  • GENDERIDENTITEIT
  • GENDERSTEREOTYPEN
  • KLASINTERACTIES
  • IDENTITEIT
  • FEEDBACK

Vormen

  • UITPROBEREN
  • REFLECTEREN

Doelgroepen

  • LERAAR MET LEERLINGEN
  • LERARENTEAM
  • SCHOOLBELEID

Andere interessante fiches